Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

HAINCE hjemmeside på www.haince.dk ejes af HAINCE – Æskehuset (i det følgende benævnt HAINCE), Korsagervej 3, DK-4690 Haslev, CVR nr.: 2009 6373, tlf.: +45 2441 5701, E-mail: haince@haince.dk og drives af Haince.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for levering af varer fra HAINCE via www.haince.dk.

Priser/Bestilling

Alle priser er inkl. moms og angivet i danske kroner (DKK) med tillæg af andre eventuelle omkostninger eller gebyrer inkl. moms. Hvis ikke andet er nævnt på bestillingssedlen for den aktuelle vare dækker forsendelsesomkostningerne forsendelse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne.

Bestilling af varer sker ved mail til haince@haince.dk, enten ved anvendelse af en af de bestillingssedler der findes på www.haince.dk eller ved klar beskrivelse af det ønskede direkte i mailen. Varer kan også afhentes efter forudgående aftale på tlf. 2441 5701.

Kvittering for modtagelse af bestilling / Ordrebekræftelse

Når bestillingen er modtaget, afsendes pr. e-mail en ordrebekræftelse indeholdende oplysninger om det bestilte og prisen herfor, samt betalingsbetingelserne

Betaling

Betalingen sker ved overførsel af det anførte beløb til vor konto i Sparekassen Sjælland-Fyn Reg. 6070 konto 334 240 med angivelse af det oplyste ordrenummer. Hvis varerne afhentes efter aftale, kan betaling også ske ved afhentningen, enten kontant eller via MobilePay eller Swipp.

Levering / Forsinkelse

Varerne er klar til levering når betalingen er modtager. Levering af varer sker med Post Danmark, bortset fra regnvandsbeholdere som leveres med Danske Fragtmænd. Mindre forsendelser (f.eks. bestikholdere, 1 mahogniæske) sendes som B-brev, øvrige som pakke uden udbringning. Alle varer kan også afhentes hos HAINCE, DK-4690 Haslev efter forudgående aftale.

Forsendelsesomkostningerne inkl. moms er angivet i forbindelse med ordrebekræftelsen. Vor leveringstid er 2-3 dage.

Kunden kan ophæve købsaftalen, såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, eller HAINCE ikke efter påkrav fra kunden leverer varen inden rimelig tid.

Der foreligger forsinkelse, såfremt varen eller ydelsen ikke leveres til det angivne og aftalte tidspunkt. Der foreligger ikke forsinkelse fra HAINCE’s side, såfremt forhold hos kunden eller en hændelig begivenhed, kunden er ansvarlig for, er årsag til forsinkelsen.

Fortrydelsesret

Kunden har ret til at træde tilbage fra denne købsaftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af kunden angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne fysisk i besiddelse.

Hvis fortrydelsesfristen er udløbet på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele HAINCE, Korsagervej 3, DK-4690 Haslev, e-mail: haince@haince.dk beslutningen om at fortryde købsaftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Denne standard fortrydelsesblanket kan benyttes, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.

Følger af fortrydelse

Hvis fortrydelsesretten i denne aftale udøves, refunderer HAINCE alle betalinger modtaget fra kunden, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af kundens valg ved en anden leveringsform end den billigste form for standard levering, som HAINCE tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor HAINCE har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde denne købsaftale. HAINCE gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som blev benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges kunden ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

HAINCE kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil varerne er modtaget retur.

Kunden returnerer varerne til os på følgende adresse: HAINCE, Korsagervej3, DK-4690 Haslev uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor kunden har informeret HAINCE om udøvelsen af købsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis kunden returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne, herunder forsvarlig embalering, så varerne ikke lider skade under forsendelsen

Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på, samt for ændringer af varens udseende

Reklamation / Mangler

Dit køb er omfattet af købelovens regler, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld varer repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er naturligvis et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt og inden for 14 dage efter manglen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til haince@haince.dk.

Varen skal sendes til:

HAINCE

Korsagervej 3

DK-4690 Haslev

Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Brug gerne vort reklamationsskema, som du finder her. Det er ikke noget krav, men det letter vor sagsbehandling og minimerer ekspeditionstiden for reklamation.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vore fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vor modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt eventuelt track and trace nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Persondata

For at kunne handle via www.Haince.dk skal følgende som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon-/mobilnummer

Ovenstående personoplysninger bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jfr. Bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Personoplysningerne videregives eller sælges ikke til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådanne situationer vil ske i overensstemmelse med dem til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe der er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vor registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til regler om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til HAINCE via e-mail haince@haince.dk.

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark.

Cookies

Der anvendes ikke cookies ved handler via www.haince.dk.

Lovvalg og værneting

Køb af varer på www.haince.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Haslev, den 12. maj 2021